dinsdag 3 maart 2015

Ontwerpvergunning afwijking bestemmingsplan

Ontwerpvergunning afwijking bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn om vergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van woningen in de voormalige Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg 64.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen twee weken ter inzage in het Huis van de Stad van 19 februari t/m 4 maart 2015.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijzen hierover schriftelijk en mondelinge binnen deze termijn indienen bij de gemeente Gouda, ter attentie van Bouw- en Woningtoezicht, postbus 1086, 2800 BB Gouda, onder vermelding van ‘zienswijze’ of via tel.14 0182

woensdag 11 juni 2014

Projectontwikkelaars en omwonenden...

Loes bezocht de informatie-avond en schreef er een blog over. Je kunt het lezen op de site van Gouda Bruist.

Intussen komen er nog steeds nieuwe mensen terecht op onze Facebook pagina, ons Twitter account en de maillijst. Inwoners van Gouda die zich betrokken voelen bij dit pand...

dinsdag 27 mei 2014

Op een dag is Gouda er rijp voor!

Morgenavond, woensdag 28 mei, verzorgt Huys te Voor Vastgoed BV (uit De Meern) een informatieavond in de Ambachtsschool om hun invulling van dit prachtige gebouw toe te lichten.

Voor ons betekent het dat onze dromen voor de Ambachtsschool niet gerealiseerd kunnen worden. De gemeente Gouda heeft haar keuze gemaakt.

Toch heffen we deze blog en de bijbehorende nieuwsbrief en social media accounts nog niet op, omdat we op deze manier contact kunnen leggen met inmiddels een behoorlijke groep betrokken inwoners van Gouda. Wie weet kunnen onze initiatieven op een andere plek in Gouda alsnog vorm krijgen...

De GoudAmbacht blog, nieuwsbrief en accounts gaan in slaapstand. Zodra we kansen zien (of jullie!) dan hergroeperen we ons.

Bedankt voor jullie enthousiasme, op een dag is Gouda er rijp voor!

woensdag 5 februari 2014

Gemeentebrief aan omwonenden

Vandaag kregen de omwonenden een brief waarin staat dat de gemeente op 24 januari (!) een koopovereenkomst heeft gesloten met een partij die de school wil ombouwen tot appartementen. Er zal op korte termijn een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst volgen.En hier een link naar de gemeentelijke memo:
http://www.forumgouda.nl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=3242

donderdag 23 januari 2014

Hoe zit het nu met de Ambachtsschool?

Sinds september 2012 zijn we met de gemeente in overleg geweest om de Ambachtsschool aan de Graaf Florisweg aan te kopen en daarin het plan GoudAmbacht te realiseren. Hoewel de gemeente stelde snel van het pand af te willen en wij aangaven het snel te willen kopen, kwamen we geen stap verder. We wilden een bijeenkomst organiseren in de school om onze plannen toe te lichten aan de ondernemers en buurtbewoners en om samen met hen nader vorm te geven aan de plannen, maar we kregen daarvoor geen toestemming.

Gedurende het proces konden we amper informatie naar buiten brengen. Desondanks bleven via onze nieuwsbrief de inschrijvingen van belangstellenden binnen komen! Particulieren die er willen wonen, woongroepen, ondernemers die er hun ambachtelijke bedrijf willen vestigen, mensen met plannen voor horeca…

Wij vinden met volle overtuiging dat we een goed plan hebben voor het Ambachtsschoolgebouw aan de Graaf Florisweg. Het is een sociaal en technisch duurzaam plan dat helemaal past in deze tijd van samenwerking, betrokkenheid, ondernemerschap en innovatie. Het is een plan dat nieuwe waarde toevoegt aan onze stad. Midden in de stad, in volle verbinding met de omgeving, vol kansen voor mensen die niet passen in het keurslijf van de standaard stadsindeling van woonwijken – bedrijventerreinen. Het is bovendien een plan met een solide begroting waarvoor particuliere investeerders gevonden kunnen worden.

Om serieus commitment te kunnen krijgen van investeerders hebben we nadere informatie nodig over onder meer de verkoopvoorwaarden en de conditie van het pand. De gemeente gaf deze informatie niet omdat men met meerdere partijen in gesprek was. De belofte om binnen twee weken een koopcontract voor te leggen werd niet nagekomen. Nu was snelheid kennelijk niet meer van belang. Na zes weken ontvingen we een verkoopvoorstel waarin niets was gedaan met de door ons verstrekte informatie en de gevoerde gesprekken. Zelfs de voor ons essentiële herbestemming is niet in het verkoopvoorstel opgenomen.

Uiteindelijk heeft de gemeente ons laten weten met een vastgoedontwikkelaar in zee te gaan die appartementen in het pand wil ontwikkelen (wederom!). Dit is de ‘tweede partij’ die tegelijk met ons de plannen uitwerkte, en waarover wij vanuit de gemeente officieel geen nadere informatie hebben ontvangen.

Ons enthousiasme vond geen weerklank bij de gemeente. Informatie waar we om vroegen kwam pas na lang wachten of helemaal niet. Toezeggingen werden teruggetrokken, afspraken werden vertraagd. We hebben onze plannen uitgebreid toegelicht in voorbesprekingen en werden beantwoord met een koopvoorstel dat er totaal niet bij aansloot. Er lijkt meer vertrouwen te zijn in een grote partij van buiten dan in gebundelde lokale kracht. Wij concluderen dat de gemeente ons onnodig lang aan het lijntje heeft gehouden en halverwege de spelregels heeft veranderd.

In andere steden steekt de gemeente miljoenen in de ontwikkeling van soortgelijke projecten. In Gouda nemen burgers en ondernemers zelf het initiatief, komen met een plan voor eigen risico en rekening waarbij de vraagprijs van het pand opgebracht kan worden… en stuiten op een muur van onwil en desinteresse.

Waar zijn Goudse beleidsdoelen als het tegengaan van leegstand en verloedering van een rijksmonument, duurzame herbestemming, aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ambachtelijke en innovatieve ondernemers en het creëren van leer-werkplekken gebleven?

Welke opties resten ons nu? Wij geloven nog steeds in de kracht van ons plan. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook veel buurtbewoners positief ertegenover staan. Er zijn veel andere leegstaande objecten in Gouda, maar er is maar één Ambachtsschool. Wie weet loopt het vastgoedproject -net als eerdere vastgoedprojecten voor dit pand- vast zodat wij weer aan zet komen.

Wie weet levert de aankomende verkiezingsstrijd een partij op die zich wèl hard durft te maken voor ons plan.
Intussen groeien de bomen in de dakgoot ongestoord verder…

Wij gaan voor wat betreft de berichtgeving weer even op stand-by. Maar we wonen naast het pand, we zitten op het vinkentouw, we werken, praten en lobbyen verder. En zodra er iets gebeurt dan horen jullie van ons!

Namens alle betrokkenen…

… van de 110 spontane inschrijvingen zijn er 37 buren van de Ambachtsschool, 19 die er willen wonen, 30 die hun bedrijf er willen vestigen, 19 die een actieve rol willen spelen in de projectgroep, 5 met belangstelling voor woongroep voor ouderen, 11 die wonen en werken willen combineren…


Update komt eraan

In de loop van vandaag (donderdag 23-1-2014) komt er een beschrijving van de huidige stand van zaken! Dus bezoek de site vanavond nog eens of schrijf je in voor de nieuwsbrief dan ontvang je de informatie per mail.

dinsdag 23 april 2013

Kiezen tussen monumenten of kantoren

Dit artikel op de site van Ruimtevolk beschrijft precies de uitgangspunten van ons project!

"Het opknappen van het monument verhoogt tevens de waarde van woningen in de directe omgeving van een monument. Dat is in deze tijd uitzonderlijk. Daar komt nog bij dat de bewoners vaak hoogopgeleid zijn. Erfgoed en monumenten zijn echte trekkers als het erom gaat meer creatieve en andere hoogopgeleiden naar de stad te trekken. Als zesde land op de wereld innovatie ranglijst heeft Nederland juist deze mensen hard nodig.

Dat zorgt ook nog eens voor een oplevende buurteconomie met specialiteitenwinkels, een koffiebar, flexplekken of een restaurant. Dit geldt ook voor industrieel erfgoed, schoolgebouwen of kerken. Wat mensen belangrijk vinden is een gebouw met karakter, met een verhaal en ruimte waar ze zelf een stempel op kunnen drukken. Op deze manier ontstaan nieuwe iconen, plekken waar mensen naartoe trekken omdat monumenten een verhaal vertellen over de stad en het sociale weefsel."